1. Szanując Twoje prawa oraz respektując należycie ochronę danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i prywatności pozyskanych danych osobowych.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest:

  Tranformulas-Poland
  ul. Jugosłowiańska 17
  60-179 Poznań
  NIP: 7791060739
  e-mail: massada@massada.pl

 1. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

  – Imię i Nazwisko,
  – Adres zamieszkania,
  – Numer telefonu,
  – Adres e-mail,
  – Adres do wysyłki,
  – Nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).

 2. Każdy użytkownik naszego sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawiania swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Sklepu internetowego.

 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych [Dz. U. UE. L z 2016r. Nr 119 str.1] masz prawo poprawienia, uzupełnienia, usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Sklepie internetowym.